Mätinstrument,
Gretag Eye-One iO

Om skillnaden mellan två färger är delta E 4,2 är det enkelt för många att direkt se skillnaden
om färgerna överlappar varandra. Placeras färgerna en bit från varandra blir det betydligt svårare
att se någon skillnad. Vilken färg tror du är placerad till vänster/höger om denna text? A eller B?

Färgerna A och B
Facit finns längst ner på sidan.
Färgblindhetstest, för markören över zonerna så får du facit på ditt färgseende!


Ljus finns i många former och färg

RGB = ljus. Primärfärgerna är röd, grön och blå som tillsammans ger vitt ljus. RGB kallas också för den additiva färgmodellen. Svart är lika med frånvaro av ljus.

Fler sätt att beskriva ljus som tryckerier och fotografer använder sig av finner du lite längre ner på sidan.

CMY + K är de färger som används i offsettryck. Primärfärgerna är cyan, magenta, gult och svart (K). CMY kallas för
den subtraktiva färgmodellen.
K står för Key color kallas också skelett färg. Primärfärgerna anges i procent.

Vill man uppnå max svart så måste man trycka flera färger på varandra exempelvis 50 % C + 25 % M +100 K %
vanligen räcker det med 50 % cyan och 100 % svart.

I Sverige använder vi Europaskalan enl ISO/Fogra-standard i USA t ex används SWOP som är något kallare.
Pantone (PMS) är och ett färgsystem som används i den grafiska branschen. Färgerna är förbestämda och kallas normalt för dekorfärg. Används när man t ex vill ha en speciell blå färg som inte går att trycka med färgerna cyan,
magenta, gult och svart. Det blåaste man kan uppnå med CMYK är 100 % C + 25 % M med PMS så man välja
Pantone 293C och får då en riktigt blå färg.

NCS är ett svenskt kulörsystem som utgår från visuell bedömning av en färg.
NCS används inom textil- och målarbranschen.

Arkitekter anger färger enligt NCS-skalan för att få rätt "visuell" färg.

CIELab är en helt neutral och enhetsoberoende färgrymd. CIELab innehåller
alla för ögat synliga våglängder. Lab färg beskrivs som tredimensionell
färgrymd, se NCS-fig. och är en exakt beskrivning av en färg/kulör.


Mätning av färg kan göras med en spectrofotometer som ger ett CILab värde, man kan också mäta
skillnader mellan färger/kulörer.

delta E skrivas också som och är ett exakt mått på skillnaden mellan en specifik färg och samma
färg utskriven på en färgskrivare eller som offsettryck.

Ett exempel: 100 % cyan har i ett förprovtryck har ett uppmätt referensvärde (enl tryckeriets ICC-profil) på:
L = 61,0 a = -35,0 b = -50 och vid utskrift av 100 % cyan nu får ett uppmätt värde på t ex L = 60,0 a = -36 b = -47
så är skillnaden mellan färgerna
4,2 eller som man också skriver, delta E 4,2 skillnaden är för stor mellan
färgerna om det hade varit ett certifierat förprovtryck enl ISO/FOGRA tryckstandard. Contract Proofing >>

Lumen är ett mått på den totala mängd ljus som strålar från en ljuskälla i alla riktningar.

Candela är ett mått på den mängd ljus som strålar från en ljuskälla i en bestämd riktning! Ljuset från ett stearinljus är 1 cd.
Engelskans "candle" betyder just stearinljus.

Lux är ett mått på den mängd ljus som faller på en yta!

Luminansen är ett mått på det reflekterade ljuset!

Kelvin är ett mått på färgtemperatur och mäts i Kelvingrader. Dagsljus har >5 000 K, en glödlampa brukar anges till 2700 K (gulare ljus). Stearinljus har en ännu lägre temperatur ca 1 000 K och därmed ett varmare rödare ljus.

Ra värde är bra att känna till. Ra värdet beskriver hur bra t ex ett lysrör kan återge färger jämfört med "vanligt" solljus. Skall man betrakta
provtryck bör man använda lysrör med ett Ra värde mellan 96 - 98 (dagsljus) för att se rätt färger. Man kan enkelt säga att ett lysrör
med Ra 98 består av rätt mängd RGB vilket ger ett korrekt (ISO-standard) vitt betraktningsljus på 5 000 K°.

 


 

Facit delta E. Vänster färg är B och höger är A.

 

För mer info, kontakta Nils Gunnebro
Tel 08-32 19 66
gunnebro@digitalcenter.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla människor uppfattar inte färger likadant. 7 % av alla män har någon form av defekt färgseende, för kvinnor ca 1 %.
Vanligaste defekten är i färgerna röd - grön, som är mycket vanlig hos den manliga populationen. Detta är genetiskt betingat.

Män har en X-kromosom, kvinnor har två X-kromosomer, det betyder att om en kvinna har en dålig gen så tar den friska genen
över färgseendet vilket inte är möjligt hos en man med samma defekt.

Vid lätt gråstarr så blir färgseendet gulare och vid kraftigare gråstarr brunare.

Digita Center AB

Digital Center AB. Sveavägen 105, 133 50 Stockholm
Telefon + 46 (0)8 32 19 66. Epost info@digitalcenter.se